Privacybeleid

Privacybeleid GSV Let's Move

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast  gevestigd aan Kievit 23 Grootegast (secretariaat) in Nederland., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast

Kievit 23

9861 HG Grootegast

info@gsvletsmove.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gsvletsmove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

GSV Let’s Move verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze lessen

- Aanmelden activiteiten, wedstrijden en demonstraties

- Verzenden van onze nieuwsbrief , andere activiteiten brieven en wedstrijdschema’s

- Met uw toestemming beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, plaatsen op de website, social media, kranten en nieuwsbrieven.

Waar worden uw gegevens verwerkt:

  • In de ledenadministratie, er wordt gebruik gemaakt Digimembers
  • Contributieheffing geschied via de Rabobank
  • Wedstrijdgegevens komen op de bondsstaat van de KNGU (Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie)
  • Nieuwsbrieven, informatiemails, kranten en social media

Geautomatiseerde besluitvorming

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[Word, Excel, betalingsprogramma’s Rabobank. ]Eventuele toevoeging…

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwijderd na beëindiging lidmaatschap. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens zoals beeldmateriaal.

Delen van persoonsgegevens met derden

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Er kan afgemeld worden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar]

[Cookie: Facebook

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

Functie: Registreert je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee tonen we je persoonlijke aanbiedingen op Facebook en Instagram.

Bewaartermijn: 2 jaar]

[andere cookies]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het bestuur een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gsvletsmove.nl

 

GSV Let’s Move wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GSV Let’s Move neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u  het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@gsvletsmove.nl