Peuter- en kleutergym

Peutergroep vanaf 2,5 jr. Kleutergroep, groep 1 en 2.


Kleuter- en peutergym is een combinatie van een actief spel en bezig zijn met de toestellen. Ze leren spelenderwijs de grondvormen van bewegen.
De kinderen doen o.a. toesteloefeningen zoals duikelen, balanceren, ver- en hoogspringen, diepspringen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, en klimmen. Aan het begin en/of einde van de gymles wordt meestal een spelletje gedaan. Het doel is om kinderen op een veilige manier plezier in het bewegen te laten krijgen. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde leidster met behulp van een assistente. Tijdens de lessen wordt er ook gewerkt met het nijntje Beweegdiploma. GSV Let's Move is een erkend leerbedrijf voor het Beweegdiploma.

De peuterlessen zijn vanaf 2,5 jaar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Geinteresseerd? Uw kind kan altijd twee proeflessen bijwonen!

Het nijntje Beweegdiploma: 

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf november 2015 is dit mogelijk bij GSV Let's Move.

Waarom het nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU.

Nijntje en de KNGU (Koningklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig smaenwerkingsverband aangegaan met als doel meer kinderen tussen de 2 en de 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook de ambassadeur van het Beweegdiploma. Het diploma bestaat uit 2 delen. De beweeglessen worden in nde lessen verweven. Er wordt dus niet alleen aan het Beweegdiploma gewerkt. Uw kind wordt geobserveerd naar aanleiding van een scoreformulier. Voldoet uw kind aan alle beweegthema's, dan is hij/zij klaar voor het diplomamoment. Er worden meerdere diplomamomenten per jaar aangeboden. Vooraf krijgt u bericht of uw kind er al aan toe is. Aan de diplomering zitten kosten verbonden. Dat zal €5,00 per diploma zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kijk  voor meer informatie op http://www.beweegdiploma.nl/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dinsdag - Locatie De Leegens Grootegast (linker ingang).
15.15 - 16.00 uur: Peuter- en kleutergym. Ina.
 

Vrijdag - Locatie Dorpshuis ‘t Kompas Lutjegast (achter ingang).
14.45 - 15.30 uur: Peuter – en kleutergym vanaf 2,5 jaar. Ina.