Lidmaatschap

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. U bent altijd voor een heel verenigingsjaar lid.

Contributie
De bedragen voor seizoen 2023/2024

Leden tot 16 jaar

€ 17,00 per maand

Leden vanaf 16 jaar

€ 18,00 per maand

Selectie tot 16 jaar

€ 12,00 per maand

Selectie vanaf 16 jaar

€ 13,00 per maand

Selectie +

€ 12,00 per maand

Turn+

€ 12,00 per maand

Turn+ / Selectie niet-leden

€ 29,00 per maand

De contributie wordt maandelijks rond de 25e van de maand d.m.v. automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Mocht een poging tot incasso mislukken, dan blijft u het contributiegeld verschuldigd. U kunt deze betaling alsnog doen op rekeningnr NL90RABO0323706835 t.n.v. GSV Lets Move onder vermelding van naam (kind) en maand betaling.

Bij inschrijving wordt er eenmalig €  5,00 inschrijf/administratie kosten in rekening gebracht. Dit wordt samen met de eerste contributie van uw rekening ingehouden.

Voor wedstrijden en/of optreden kunnen extra kosten berekend worden. U wordt hierover apart geïnformeerd.

 

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor Stichting Leergeld Westerkwartier of het Jeugdsportencultuurfonds Nederland. Neem  in dat geval contact op met de gemeente Westerkwartier.
Zij bieden elk kind een kans om te gaan sporten!

Aanmelding lidmaatschap
Na het volgens van 2 proeflessen krijgt u in de les een aanmeldformulier mee. Vul deze in en neem deze de eerstvolgende les mee. Wij regelen dat uw aanmelding  in gang wordt gezet.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan  alleen schriftelijk (brief/mail) tot uiterlijk 1 juli bij de ledenadministratie met vermelding van naam, adres, geboortedatum, welke les en eventuele reden. Indien op tijd opgezegd, wordt de contributie voor de laatste keer in augustus geïncasseerd. Opzegging zal door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd worden.
Bij opzegging halverwege het verenigingsjaar ben je wel het hele jaar contributie verschuldigd (t/m 31 augustus).

Bij verhuizing heeft u een opzegtermijn van een maand.

Voor peuter-/kleutergym gelden andere regels. Na aanmelding van uw peuter/kleuter geldt minimaal een half jaar lidmaatschap. Zegt u voor het half jaar op, dan betaalt u totdat het half jaar is vol gemaakt.
Na dit halfjaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Tenzij de opzegging na 1 mei is geweest. In dat geval betaald u nog tot 31 augustus voor het lidmaatschap.
Bij verhuizing heeft u een opzegtermijn van een maand.

Wijzigingen in gegevens
Wijzigen uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, enz), geef dit dan tijdig door via info@gsvletsmove.nl en geef dit (indien nodig) ook door aan de leiding.
Meldt ook eventuele (medische) zaken en/of bijzonderheden m.b.t. uw kind bij de leiding. Dan kunnen zij hier rekening mee houden.

Vrijwilligers
De vereniging valt en staat met vrijwilligers en assistenten. Wilt op enige manier helpen binnen de vereniging, neem dan contact op met de leiding of het bestuur via info@lgsvletsmove.nl. Denk daarbij aan administratieve ondersteuning, het klaarzetten van materiaal, het regelen van de kleding, het begeleiden bij wedstrijden, demonstratie en activiteiten, het beheren van de website, enz. Samen staan we sterk!