Jeugdbestuur Let's Go

Hier vindt u binnenkort alle info over het Jeugdbestuur Let's Go!

Het jeugdbestuur organiseert  en coördineert activiteiten en acties voor de leden vanaf groep 7.

Doel;
Activiteiten, samen met jeugdleden van groep 7/8 en 12+/15+, organiseren om hen zo een stem te geven binnen de vereniging en hen te binden aan de vereniging. De jeugdclub is zo een spreekbuis voor de jongeren binnen de vereniging.

Om dit hoofddoel te bereiken, zijn de volgende 2 subdoelstellingen opgesteld:
1. De jeugdclub organiseert jaarlijks ongeveer 3 activiteiten voor jeugdleden vanaf groep 7 en 8
2. De jeugdclub denkt 2 keer per jaar mee tijdens een bijeenkomst met het verenigingsbestuur over de jeugdleden. De onderwerpen kunnen zowel door het bestuur als door de jeugdclub worden ingebracht.

Taken;
Activiteiten organiseren binnen de vereniging voor jeugd van hun eigen leeftijd onder begeleiding van de volwassen jeugdclubleden
Ondersteunen van activiteiten georganiseerd door het bestuur voor de jongere jeugd (denk bv aan pietengym o.i.d.)
 

Meerwaarde;
De jeugdclub biedt de jeugdleden buiten de reguliere lessen iets extra’s. De kans dat het aantrekkelijk blijft om lid te zijn van de gymvereniging wordt hierdoor vergroot.
De onderlinge band wordt beter, er komt meer eenheid.

Draagvlak;
Hoe kan er draagvlak voor de jeugdclub ontstaan? Het is belangrijk dat bestuur en leiding samen de basisdoelstelling voor de jeugdclub opstellen.
Verder is het belangrijk dat de jeugdclub wordt uitgenodigd om contact te houden met het bestuur.Door het verslag leggen van de jeugdclub, weet bestuur en leiding wat er in de jeugdclub speelt en blijft er sprake van contact en daardoor binding.

Budget;
De jeugdclub is zelfvoorzienend. Het geld wordt binnen gehaald met acties. Bijvoorbeeld met de Poiesz-actie.