Peuter- en Kleutergym

Selectie / Turn+

Dancemix

Sportfit 45+ 55+

Let's Go!

Home

Welkom bij GSV Let's Move!

GSV Let’s Move Grootegast-Lutjegast is een actieve vereniging met ruim 200 leden.
Deze vereniging is ontstaan door een fusie van CGV Turnlust Lutjegast en P & G Grootegast.
De laatste jaren werkten er steeds meer groepen gezamenlijk en de samenwerking tussen de beide verenigingen werd intensiever. Naast de gym- en danslessen zijn er ook nog andere activiteiten voor/door onze leden. Er is ook een Jeugdbestuur actief die diverse activiteiten organiseert.
Jeugdclub Let’s Go bestaat o.a. uit jeugdleden en juf Ina.

De meeste lessen worden al vele jaren gegeven door onze juf Ina Manakane-Vegelin, met behulp van assistenten en stagiaires.
Dit jaar worden ook de peuter en kleuter lessen in Grootegast gegeven door Ina Manakane-Vegelin. Daarnaast geeft Froukje Drent les aan de 45+ en 55+ groepen.

 Wat doet GSV Let's Move zoal?

  • Peuter- en kleutergym
  • Turnen jongens en meiden
  • Turnen Dames
  • Selectie en Turn+
  • Dancemix
  • SportFit 45+/55+ (dames en heren)

 

Lid worden?
Aan een lidmaatschap van de vereniging zijn natuurlijk kosten verbonden. Binnen onze vereniging hebben we een jaarcontributie, deze contributie hoeft u niet in 1 keer te betalen. De jaarcontributie wordt opgedeeld, elke maand zal het d.m.v. automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. De contributie wordt rond de 25e van de maand van uw rekening afgeschreven. Mocht een poging tot incasso mislukken, dan blijft u het contributiegeld verschuldigd. De vereniging is lid van de KNGU (de bond), hiermee is de vereniging ook verzekerd, er wordt ondersteuning geboden en kunnen assistenten worden opgeleid en nog veel meer.
Selectieleden die niet de lessen van de reguliere gymvereniging volgen, moeten ongeveer € 15,00 betalen voor de bondscontributie.

Proeflessen:
De eerste 2 lessen zijn gratis, daarna kun je lid worden door het inschrijfformulier ingevuld in te leveren bij de leiding tijdens de les.

Afmelden:
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (brief/mail) tot uiterlijk 1 juli bij de ledenadministratie met vermelding van naam, adres, geboortedatum, welke les en eventuele reden. Indien op tijd opgezegd, wordt voor de laatste keer in augustus de contributie geïncasseerd. Opzegging zal door de ledenadministratie schriftelijk bevestigd worden.

De regels voor het afmelden van peuters en kleuters verloopt anders. Uw peuter/kleuter is minimaal een half jaar lid. Zegt u daarna het lidmaatschap op, dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Zegt u voor het half jaar op, dan betaalt u totdat het half jaar is volgemaakt.
 

Contributie seizoen 2016/2017:
Leden tot 16 jaar: € 16,00 per maand
Leden vanaf 16 jaar: € 17,00 per maand
Selectie tot 16 jaar: € 14,00 per maand
Selectie vanaf 16 jaar: € 15,00 per maand
Selectie +: € 6,00 per maand
Turn+: € 9,50 per maand
Dancemix tot 16 jaar: € 16,00 per maand
Dancemix vanaf 16 jaar: € 17,00 per maand

Rekeningnummer: NL90RABO-323706835.

Komt u in aanmerking voor Stichting Leergeld Westerkwartier of het Jeugdsportfonds Nederland, klik dan op één van de onderstaande linken: http://www.leergeld.nl/locaties/inhetwesterkwartier of http://www.jeugdsportfonds.nl/.

Zij bieden elk kind een kans om te gaan sporten!!!

Lestijden en locaties:

Dinsdag - Locatie De Leegens Grootegast (linker ingang)
15.45 - 16.30 uur: Turnen meisjes groep 3, 4 en 5. Ina.
16.30 - 17.15 uur: Turnen meisjes groep 6, 7 en 8. Ina.
17.15 - 18.00 uur: Dancemix, musicaldans groep 1 tot en met 4 (5).Ina. 

18.15 - 19.00 uur: Dancemix, musicaldans groep 5 tot en met 8. Ina. 
19.30 - 20.30 uur: Dancemix 15+. Ina                                                                                                                                                                                                                        

Woensdag - Locatie De Leegens Grootegast (linker ingang).
13.30 - 14.15 uur: Peutergym. Ina.
14.15 - 15.00 uur: Kleuter gymnastiek. Ina.

Woensdag - Locatie Dorpshuis ‘t Kompas Lutjegast (achter ingang).
19.30 - 20.30 uur: Dames turnen. Ina.

Donderdag - Locatie Dorpshuis ‘t Kompas Lutjegast (achter ingang).
18.45 – 19.45 uur: Sportfit 55+, dames en heren. Froukje.
19.45 – 20.45 uur: Sportfit 45+, dames. Froukje.

Vrijdag - Locatie Dorpshuis ‘t Kompas Lutjegast (achter ingang).
14.45 - 15.30 uur: Peuter – en kleutergym vanaf 3,5 jaar. Ina.
15.30 - 16.15 uur: Turnen meisjes groep 3 en 4. Ina.
16.30 - 17.15 uur: Turnen jongens groep 3 tot en met groep 8. Ina.
17.15 - 18.00 uur: Turnen meisjes groep 5 tot en met groep 7. Ina.
18.15 - 19.15 uur: Turnen meiden en jongens groep 8 en 12+. Ina
19.15 - 20.15 uur: Turnen meiden en jongens 16+. Ina.

Zaterdag - Locatie Dorpshuis ‘t Kompas Lutjegast (achter ingang).
9.00 - 10.15 uur: Turn+. Ina.
10.15 - 11.45 uur: Selectie. Ina.
11.45 - 13.15 uur: Selectie +. Ina.
Let op, de tijden zijn tijdelijk.
 

Tijdens de schoolvakanties en Feestdagen vervallen de lessen!